Pomiary drgań

Podobnie jak wysokie poziomy hałasu, drgania mechaniczne mogą mieć negatywny wpływ na nasze zdrowie i komfort. Dlatego ważne jest zapobieganie i przeciwdziałanie wystąpieniu tego zjawiska. Podstawę do opracowania skutecznej metody pozbycia się drgań stanowi dokonanie odpowiednich pomiarów.

Pomiary drgań – czym grozi długotrwałe narażenie na drgania?

Długotrwała ekspozycja na drgania, np. na stanowisku pracy, które jest narażone na wibracje, może prowadzić do patologii zdrowotnych. Chorobą związaną z wystawieniem na działanie drgań przez dłuższy okres jest zespół wibracyjny. Drgania prowadzą także do uszkodzeń niekonstrukcyjnych oraz uszkodzeń elementów nośnych budynków. W przypadku zaistnienia możliwości wystawienia budynku na wpływ drgań warto działać prewencyjnie i przeprowadzić pomiary drgań. W ten sposób zapobiegniemy kosztownym naprawom i możliwym uszczerbkom zdrowia użytkowników budynku.

Pomiary drgań – co oferujemy?

Wykonujemy pomiary drgań zgodne z normą PN-B-02170. Oceniamy, czy można pominąć wpływ drgań przekazywanych przez podłoże na budynek jeżeli znajduje się lub jest projektowany w odległości większej niż 25 m od osi toru kolejowego.

Pomiary drgań – zapraszamy do kontaktu!

W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu. Nasi eksperci rozwieją wszelkie wątpliwości dotyczące usługi dokonywania profesjonalnych pomiarów drgań. Zachęcamy również do zapoznania się z naszą ofertą pomiarów hałasu.