Pomiary hałasu

Przez pojęcie hałasu rozumiemy zazwyczaj niepożądane dźwięki o dużym poziomie. Często zapominamy, że hałas nie tylko wpływa na nasz komfort życia, ale jest przede wszystkim jest szkodliwy dla naszego organizmu i może zagrażać zdrowiu.

Pomiary hałasu – czy do hałasu można się przyzwyczaić?

Mitem jest możliwość przyzwyczajenia się do hałasu. Rzeczywiście, po pewnym czasie wystawienia na działanie niepożądanych dźwięków nasz mózg jest w stanie je ,,wyciszyć”. Jest to jednak złudne, ponieważ nasze ciało wciąż wystawione jest na ich negatywne skutki. Takie zjawisko określa się mianem ,,adaptacji patologicznej” i jak sama nazwa wskazuje mamy wtedy do czynienia  z próbą zaadaptowania naszego organizmu do stanu patologicznego. Pierwszym krokiem, który powinniśmy poczynić w walce z hałasem jest określenie jego źródła i przeprowadzenie odpowiednich pomiarów.

Pomiary hałasu – co oferujemy?

Nasza firma posiada nowoczesny sprzęt, który pozwala na przeprowadzenie pomiarów hałasu, także w paśmie niesłyszalnym dla człowieka. Ultradźwięki i infradźwięki, których nie jest w stanie odbierać nasz narząd słuchu mogą stanowić duże zagrożenie dla naszego zdrowia. Co gorsze, nieświadomi ich istnienia możemy pozostawać wystawieni na ich działanie przez dłuższy czas, co może mieć nieodwracalne efekty dla naszego zdrowia fizycznego i psychicznego. Po przeprowadzeniu pomiarów akustycznych możemy sporządzić dla Państwa analizę, która w przystępny sposób  przedstawi wyniki badań oraz ewentualne przekroczenia hałasu. Wyniki zostaną odniesione do aktualnych norm i przepisów. Zaproponujemy też Państwu odpowiednie rozwiązania, które pozwolą ograniczyć problem hałasu.

Pomiary hałasu – wykonujemy:

  • pomiar poziomu dźwięku A w pomieszczeniach,
  • pomiar hałasu w środowisku,
  • pomiar hałasu od urządzeń i maszyn,
  • pomiar hałasu na stanowisku pracy.
W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu.