Pomiary akustyczne

Bazując na wieloletnim doświadczeniu wykonujemy profesjonalne pomiary akustyczne. Dysponujemy najnowszym sprzętem, który pozwala nam podejmować się ciężkich i niespotykanych zagadnień. Pomiary wykonujemy na terenie całego kraju. Wykonujemy pomiary hałasu w budynkach oraz hałasów komunikacyjnego i przemysłowego. Wyniki pomiarów odnosimy do obowiązujących norm.

Pomiary akustyczne – nasze usługi:

 • pomiary poziomu dźwięku A w pomieszczeniach,
 • pomiary hałasu w środowisku,
 • pomiary izolacyjności akustycznej od dźwięków uderzeniowych stropów,
 • pomiary izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych ścian i stropów oraz fasad,
 • pomiary czasu pogłosu,
 • pomiary wskaźnika transmisji mowy STI, STIPA oraz parametrów EDT, C50 i C80,
 • pomiary miarodajnego poziomu dźwięku dla budynków,
 • pomiary wpływu drgań na budynki i ludzi w budynkach,
 • pomiary przy użyciu kamery akustycznej,
 • pomiary warunków akustycznych w pomieszczeniach biurowych typu ,,open space” zgodnie z normą PN-EN ISO 3382-3:2012,
 • konsultacje akustyczne w zakresie akustyki budowlanej i akustyki wnętrz.

Pomiary akustyczne – ważne informacje

Wykonanie niektórych pomiarów możliwie jest do przeprowadzenia po spełnieniu określonych warunków.
 • podczas pomiaru izolacyjności akustycznej od dźwięków uderzeniowych stropów generowane są duże poziomy dźwięku. Wymagany jest dostęp do dwóch pomieszczeń sąsiadujących ze sobą stropem.
 • duże poziomy hałasu występują również w tracie pomiaru izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych ścian i stropów oraz fasad. W tym przypadku niezbędny jest dostęp do dwóch pomieszczeń po obydwu stronach badanej przegrody.
 • wysokie poziomy hałasu występują też przy pomiarach czasu pogłosu.

Pomiary akustyczne – zapraszamy do kontaktu!

Nasza firma korzysta ze sprzętu, który pozwala dokonać pomiarów ultra- i infradźwięków oraz zaawansowane analizy. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu pomiarów akustycznych. W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu.