Pomiary

Oferujemy badania i ekspertyzy akustyczne. Wykonujemy pomiary:
  • poziomu dźwięku A w pomieszczeniach,
  • miarodajnego poziomu dźwięku przy elewacjach istniejących lub projektowanych budynków,
  • izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych przegród ścian i stropów oraz fasad,
  • izolacyjności akustycznej od dźwięków uderzeniowych stropów,
  • czasu pogłosu w pomieszczeniach,
  • zrozumiałości mowy STI, STIPA oraz parametrów C50 i C80,
  • drgań budynków i gruntu.
Nasz sprzęt pozwala na pomiary ultra i infradźwięków oraz zaawansowane analizy.