Projekty

Wykonujemy następujące opracowania z zakresu akustyki:

  • wytyczne adaptacji akustycznej pomieszczeń w obiektach istniejących i projektowanych,
  • obliczenia izolacyjności akustycznej przegród wewnętrznych i zewnętrznych,
  • wytyczne dotyczące wymaganej izolacyjności akustycznej okien i nawiewników,
  • obliczenia hałasu zewnętrznego na elewacjach budynków i emitowanego do środowiska,
  • obliczenia hałasu systemów wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach,
  • audyt akustyczny budynku (charakterystykę akustyczną),
  • oceny spełniania wymagań BREEAM In-use, International New Construction oraz Europe Commercial w zakresie emisji hałasu do środowiska i hałasu wewnątrz pomieszczeń (Pol8 i Hea13 lub Pol05 i Hea05 lub 14Hea).