Projekty akustyczne

Wykonujemy następujące opracowania z zakresu akustyki:
  • wytyczne adaptacji akustycznej pomieszczeń w obiektach istniejących i projektowanych – w pomieszczeniach, w których przebywamy ważnym jest zapewnienie odpowiednich warunków akustycznych. Komfort akustyczny pozwoli na użytkowanie pomieszczenia zgodnie z jego przeznaczeniem, bez względu czy jest to biuro, sala lekcyjna, gabinet lekarski, sala gimnastyczna, czytelnia, sala restauracyjna, pomieszczenie sakralne, czy pomieszczenie mieszkalne. Odpowiednia adaptacja akustyczna ograniczy również dźwięki pochodzące z pomieszczenia przed wydostawaniem sie na zewnątrz. Wytyczne adaptacji akustycznej tworzone są w oparciu o pomiary akustyczne parametrów takich jak Wskaźnik Zrozumiałości Mowy STI, czy czas pogłosu.
  • obliczenia izolacyjności akustycznej przegród wewnętrznych i zewnętrznych – wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród wewnętrznych i zewnętrznych określone są przez normy, do których przestrzegania zobowiązuje polskie prawo. Ich zignorowanie wiązać się może z konsekwencjami prawnymi i dużymi kosztami, a zatem należy zawczasu upewnić się, ze wymagania są spełnione.
  • wytyczne dotyczące wymaganej izolacyjności akustycznej okien i nawiewników– tak jak w przypadku innych przegród wymagania dotyczące izolacyjności przegród zewnętrznych, w tym okien,  nawiewników i innych elementów budowlanych określone są przez polskie prawo. Zastosowanie nawiewników, czy nawietrzaków może obniżyć izolacyjność przegród zewnętrznych. Wykonujemy operaty akustyczne, które pozwolą Państwu na przewidzenie izolacyjności okien i zastosowanie odpowiednich nawiewników, co pozwoli dodatkowo na zoptymalizowanie kosztów budowy.
  • obliczenia hałasu zewnętrznego na elewacjach budynków i emitowanego do środowiska – wymagania narzucone przez obowiązujące rozporządzenia dotyczą emisji hałasu przez budynek do środowiska. Urządzenia znajdujące się na budynku mogą być źródłem hałasu, który nie tylko będzie miał wpływ na  warunki akustyczne panujące na sąsiadujących terenach podlegających ochronie akustycznej, ale również wewnątrz pomieszczeń danej inwestycji.
  • obliczenia hałasu systemów wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach – system wentylacyjny może być źródłem niepożądanego hałasu, który może uniemożliwić spełnienie wymagań związanych z dopuszczalnymi wartościami poziomu dźwięku w pomieszczeniach. Wśród czynników, które będą mieć negatywny wpływ na warunki akustyczne w budynku można wymienić hałas pochodzący od central wentylacyjnych, wentylatorów, klimakonwektorów, czy hałas wytwarzany przez ruch powietrza w kanałach wentylacyjnych.
  • oceny spełniania wymagań BREEAM In-use, International New Construction oraz Europe Commercial w zakresie emisji hałasu do środowiska i hałasu wewnątrz pomieszczeń (Pol8 i Hea13 lub Pol05 i Hea05 lub 14Hea) – coraz większym zainteresowaniem i uznaniem cieszą się prestiżowe certyfikaty ekologiczne, które świadczą o neutralnym wpływie na środowisko budynku oraz ekologicznym charakterze jego funkcjonowania.  Prestiżowe certyfikaty BREEAM to gwarancja wysokiej jakości zarządzania budynkiem. Ekologia jest obecnie dla konsumenta ważną kategorią oceny, w związku z czym certyfikat cieszy się coraz większym zainteresowaniem.
W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu.