RealizacjeZobacz listę klientów

projeckt 56

wytyczne adaptacji akustycznej sali przeznaczonej na pomieszczenie call center na podstawie pomiarów czasu pogłosu

projeckt 55

pomiary izolacyjności akustycznej przegrody między klatką schodową a pokojem w mieszkaniu budynku wielorodzinnego w Opolu

projeckt 54

pomiary poziomu dźwięku, izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych przegród pomiędzy pomieszczeniem filtrów a salami konferencyjnymi oraz pomiary drgań w budynku zakładu produkcyjnego w Oławie

projeckt 53

wytyczne adaptacji akustycznej oraz projekt systemu nagłośnienia dwóch sal teatralnych Teatru Logos w Łodzi

projeckt 52

wytyczne adaptacji akustycznej sal wykładowych oraz audyt akustyczny budynku GEOCENTRUM we Wrocławiu – etap projektu wykonawczego

projeckt 51

pomiary czasu pogłosu po realizacji adaptacji akustycznej sali gimnastycznej w Kielcach

projeckt 50

pomiary poziomu dźwięku w pomieszczeniu mieszkalnym domu wielorodzinnego sąsiadującym z pomieszczeniem kotłowni w Kątach Wrocławskich

projeckt 49

pomiary izolacyjności akustycznej przegrody między pokojem hotelowym a salą balową w hotelu zlokalizowanym w Głogówku

projeckt 48

określenie wymaganej izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych projektowanego hotelu we Wrocławiu na podstawie pomiarów miarodajnego poziomu dźwięku A w godzinach pory dziennej i nocnej

projeckt 47

projekt adaptacji akustycznej sali gimnastycznej o objętości około 9486 m3 na podstawie pomiarów czasu pogłosu

projeckt 46

wytyczne adaptacji akustycznej sal wykładowych i seminaryjnych Ośrodka Badawczo-Naukowo-Dydaktycznego Dolnośląskiej Farmacji we Wrocławiu – etap projektu wykonawczego

projeckt 45

wytyczne adaptacji akustycznej kościoła w Poznaniu wraz z koncepcją rozmieszczenia kolumn głośnikowych

projeckt 44

pomiary poziomu dźwięku w pomieszczeniu mieszkalnym domu wielorodzinnego sąsiadującym z pomieszczeniem kotłowni w Legnicy

projeckt 43

pomiary czasu pogłosu po realizacji adaptacji akustycznej, według naszego projektu, sali gimnastycznej w Wyszkowie

projeckt 42

pomiary poziomu dźwięku w pomieszczeniach mieszkalnych domków jednorodzinnych w miejscowości Kamień pod Wrocławiem

projeckt 41

pomiary czasu pogłosu po realizacji adaptacji akustycznej, według naszego projektu, sali gimnastycznej w Sulechowie

projeckt 40

opracowanie wytycznych adaptacji akustycznej Sali Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego na podstawie pomiarów czasu pogłosu

projeckt 39

określenie wymaganej izolacyjności akustycznej przegród wewnętrznych i stropów w apartamentach budynku Sky Tower we Wrocławiu oraz określenie wymaganej izolacyjności akustycznej ścian zewnętrznych w apartamentach oraz biurach metodą pomiarowo-obliczeniową

projeckt 38

audyt akustyczny projektowanego budynku GEOCENTRUM Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu na etapie projektu budowlanego

projeckt 37

praca w charakterze biegłego sądowego – wydanie opinii na podstawie wyników pomiarów poziomu dźwięku i izolacyjności akustycznej

projeckt 36

wytyczne adaptacji akustycznej pokoju odsłuchowego w salonie sprzedaży sprzętu audio-video w Poznaniu na podstawie pomiarów parametrów akustycznych

projeckt 35

pomiary poziomu dźwięku A w pomieszczeniu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym w Nysie sąsiadującym z klubem studenckim

projeckt 34

wytyczne adaptacji akustycznej dwóch sal wykładowych na 120 i 210 osób

projeckt 33

weryfikacja wytycznych akustyki sali gimnastycznej o objętości około 16000 m3 oraz analiza zastosowania materiałów pochłaniających dźwięk równoważnych do proponowanych pod względem akustycznym.

projeckt 32

obliczenia hałasu od instalacji i urządzeń w budynku Środowiskowej Biblioteki Nauk Ścisłych i Technicznych na potrzeby Innowacyjnej Gospodarki.

projeckt 31

pomiary izolacyjności akustycznej przegrody między mieszkaniami w budynku wielorodzinnym

projeckt 30

pomiary izolacyjności akustycznej dwóch przegród między mieszkaniami w budynkach wielorodzinnych

projeckt 29

projekt adaptacji akustycznej sali gimnastycznej o objętości około 5350 m3 na podstawie pomiarów czasu pogłosu

projeckt 28

pomiary czasu pogłosu sali gimnastycznej o objętości około 2700 m3 oraz odniesienie uzyskanych wyników do wymagań normy

projeckt 27

pomiary izolacyjności akustycznej przegrody między mieszkaniami budynku wielorodzinnego

projeckt 26

wytyczne adaptacji akustycznej sali gimnastycznej o objętości około 11500 m3 na podstawie pomiarów czasu pogłosu

projeckt 22

współpraca przy opracowaniu akustyki i ochrony przed hałasem Komory Akustycznej w Centrum Studiów Zaawansowanych Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych we Wrocławiu do Projektu Budowlanego oraz do Projektu Wykonawczego

projeckt 25

ocena techniczna pod względem akustycznym przegród pomiędzy pomieszczeniem maszynowni, a salami szkoleniowymi w Elektrociepłowni Lublin, propozycje zmian zwiększających izolacyjność akustyczną

projeckt 24

pomiary izolacyjności akustycznej przegrody między mieszkaniami budynku wielorodzinnego

projeckt 23

weryfikacja warunków akustycznych panujących w sali gimnastycznej o objętości około 58000 m3 na podstawie obliczeń czasu pogłosu

projeckt 21

pomiary hałasu pochodzącego od urządzeń wentylacji mechanicznej garażu podziemnego w pomieszczeniu mieszkalnym

projeckt 20

pomiary miarodajnego poziomu dźwięku A przy projektowanej elewacji budynku liceum ogólnokształcącego

projeckt 19

weryfikacja warunków akustycznych panujących w sali konferencyjnej na podstawie obliczeń czasu pogłosu

projeckt 18

ocena techniczna pod względem akustycznym stropu pomiędzy pomieszczeniem technicznym, a pomieszczeniem biurowym, propozycje zmian zwiększających izolacyjność akustyczną

projeckt 17

projekt adaptacji akustycznej sali gimnastycznej o objętości około 2200 m3 na podstawie pomiarów czasu pogłosu

projeckt 16

pomiary hałasu instalacyjnego pochodzącego od urządzeń wentylacyjnych w pomieszczeniach lokali usługowych

projeckt 15

pomiary izolacyjności akustycznej przegrody między budynkami mieszkalnymi w zabudowie szeregowej

projeckt 14

pomiary izolacyjności akustycznej przegrody między budynkami mieszkalnymi w zabudowie szeregowej

projeckt 13

pomiary czasu pogłosu hallu szkoły o objętości około 3600 m3

projeckt 12

projekt ochrony przeciwdźwiękowej od dźwięków uderzeniowych pomieszczeń piwnic budynku o funkcji docelowej – winiarnia/pub na podstawie pomiarów poziomu dźwięku

projeckt 11

projekt adaptacji akustycznej sali gimnastycznej o objętości około 7860 m3 na podstawie pomiarów czasu pogłosu

projeckt 10

koncepcja adaptacji akustycznej sali wielofunkcyjnej na podstawie pomiarów parametrów akustycznych

projeckt 9

audyt akustyczny projektu budowlanego jednorodzinnych budynków w zabudowie szeregowej, ocena techniczna przegród zewnętrznych pod względem akustycznym

projeckt 8

audyt akustyczny projektu budowlanego V-kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego, ocena techniczna pod względem akustycznym przegród zewnętrznych i wewnętrznych w pomieszczeniach mieszkalnych

projeckt 7

pomiary poziomu dźwięku oraz czasu pogłosu sali gimnastycznej o objętości 2700 m3 po wykonaniu adaptacji akustycznej

projeckt 6

wytyczne do projektu systemu nagłośnienia hali sportowej o objętości 11400 m3, pomiary czasu pogłosu

projeckt 5

pomiary poziomu dźwięku w środowisku do celów projektowych (określenia wymaganej izolacyjności akustycznej ścian) planowanego laboratorium akustycznego

projeckt 4

projekt adaptacji akustycznej hali sportowo-widowiskowej o objętości 13300 m3

projeckt 2

projekt ochrony przeciwdźwiękowej terenu posesji wokół planowanego budynku mieszkalnego

projeckt 1

projekt adaptacji akustycznej dwóch pomieszczeń studia nagrań, pomiary czasu pogłosu sal oraz izolacyjności akustycznej przegród


Lista Klientów